Prestashop Modules

Drożność przewodu kominowego

Podstawowym zadaniem komina jest sprawne odprowadzanie spalin. Dlatego przewód kominowy musi mieć wystarczający wewnątrz prześwit. Musi być drożny.

Niewłaściwe opalanie drewnem skutkuje wytworzeniem dużych ilości sadzy. W układach grzewczych, wykorzystujących kominek, powstaje ona w wyniku palenia mokrym drewnem. Drewno takie spala się w niskiej temperaturze i mocno dymi. Wytwarzają się duże ilości sadzy i pary wodnej - znaczną część energii cieplnej pochłania odparowanie wilgoci z drewna.  Nawarstwiająca się w przewodzie kominowym sadza tworzy kreozot, oleistą maź o żółtej barwie i charakterystycznym zapachu. Z czasem, w wyniku wysokich temperatur panujących w kominie, złogi kreozotu utwardzają się. Skutkiem tego  jest zawężający się przekrój komina, który dławi ciąg.

Złogi sadzy są podatne na zapalenie. W sytuacji pożaru dochodzi do gwałtownych wybuchów ognia z komina, panuje wysoka temperatura osiągająca powyżej 1000°C. Stanowi to olbrzymie zagrożenie dla całości dobytku. Szczególnie są  tu narażone elementy drewniane, które mogą się zająć od nagrzanych ścian komina. Pożar taki z reguły wymaga generalnego remontu komina.

Czyszczenie komina

Czyszczenie przewodów kominowych jest niebezpiecznym zajęciem i powinno być przeprowadzone przez fachowca. Zadanie najlepiej zlecić mistrzowi kominiarskiemu lub kominiarzowi należącemu do Korporacji Kominiarzy Polskich. Oni potrafią prawidłowo przeprowadzić czyszczenie i ocenią stan techniczny naszej instalacji kominowej.  Na koniec wizyty kominiarz wystawia protokół przeglądu kominiarskiego.  Jest to szczególnie ważny dokument potwierdzający skontrolowanie stanu instalacji kominowej. Bez takiego zaświadczenia, w razie wypadku, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłacenia odszkodowania za poniesione straty. Czyszczenie przewodów kominowych najlepiej przeprowadzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Ogólnie powinno być wykonywane raz na kwartał.

Kontrola stanu komina i czyszczenie są łatwiejsze do przeprowadzenia w systemowych kominach stalowych lub ceramicznych. Ich wewnętrzne ściany są gładkie i ograniczają osiadanie sadzy.

Jak nie doprowadzić do powstania zanieczyszczeń w kominie?

Aby ustrzec się nadmiernego powstawania sadzy przede wszystkim należy używać sezonowanego drewna liściastego o wilgotności poniżej 20%. Niewłaściwe jest palenie mokrym drewnem, jest szkodliwe dla całego układu spalania (zanieczyszcza kominek i przewody kominowe) oraz jest mało efektywne, ma niską wartość opałową. Kategorycznie nie można wykorzystywać drewna lakierowanego lub impregnowanego. Zawarte w nim substancje w trakcie spalania łączą się w toksyczne związki, które są uwalniane do atmosfery. Stanowią niebezpieczną dawkę trucizny dla środowiska. Należy w końcu regularnie przeprowadzać kontrole kominiarskie. Prewencyjnie w trakcie palenia w kominku można stosować preparaty chemiczne niwelujące odkładanie się złogów we wnętrzu przewodu kominowego. Przedłużają żywotność całego systemu grzewczego.

Drożny komin gwarantuje prawidłowe spalanie. Gdy komin nie jest regularnie czyszczony prawidłowa praca kominka zostanie zaburzona. Powstają złogi sadzy, której zapłon może wywołać groźny pożar. Należy zatem regularnie dokonywać przeglądu przewodów kominowych, wówczas unikniemy przykrych zdarzeń.