Prestashop Modules

Regulamin

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklepsam.pl
Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepsam.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
Towar - produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklepsam.pl.

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepsam.pl prowadzony jest przez: SAM Sp. z o.o.

ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin Regon 432320090, NIP PL 946-23-35-308, KRS nr 0000012840 Sąd Rejonowy w Lublinie, Kapitał Założycielski 773 000 PLN

3. Warunkiem skorzystania ze sklepu internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

Oferta

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.sklepsam.pl.

2 Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych w sklepie internetowym wynikające z konfiguracji sprzętu komputerowego - w szczególności ustawień rozdzielczości i kolorów monitora - nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. Wszelkie informacje o towarach umieszczone w sklepie internetowym, w szczególności opisy, parametry, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

5. SAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Sklep.

Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać jedynie poprzez sklep internetowy pod adresem www.sklepsam.pl

2. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne założenie konta w sklepie internetowym, a jedynie poprawne wypełnienie wszystkich danych oznaczonych jako wymagane w formularzu zamówienia.

3. Proces zamówienia składa się z trzech kroków:

1) wybrania towarów

2) złożenia zamówienia

3) zapłaty i odbioru zamówionych towarów

4. Wysyłając formularz zamówienia klient składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Termin realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia jest oznaczony dla każdego z towarów z osobna i liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

2. Do podanego czasu należy doliczyć czas dostawy wynoszący od 1 do 3 dni roboczych dla przesyłki kurierskiej.

3. W przypadku zamówienia kilku towarów o różnym czasie realizacji zamówienia ostateczny czas realizacji będzie równy najdłuższemu z podanych czasów realizacji.

4. Aktualny stan realizacji zamówienia dostępny jest dla zarejestrowanych klientów po zalogowaniu się na konto, w zakładce "Zamówienia".

Płatność i dostawa

1. W sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:
a) płatność kartą kredytową poprzez system PayU

b) płatność przelewem elektronicznym poprzez system PayU

c) przedpłata na wskazany rachunek bankowy

d) płatność przy odbiorze przesyłki u kuriera (pobranie) lub w siedzibie firmy (odbiór osobisty)

2. Towar może być dostarczony do klienta przez firmę kurierską lub do odebrany osobiście na magazynie firmy w Ostrowie Lubelskim, przy ulicy Lubartowskiej 5 w dni robocze w godzinach 9-14. Dostawy kurierskie realizowane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej K-Ex (przesyłki do 30kg) oraz JAS-FBG (przesyłki od 30 kg)

3. Koszt dostawy wynosi 0 zł w przypadku płatność kartą kredytową, przelewem elektronicznym lub przedpłaty na konto. W przypadku opcji płatności za pobraniem koszt wysyłki wynosi 100 zł, dla odbioru osobistego koszt dostawy wynosi 0 zł.

4. Wybierając opcję odbioru osobistego w siedzibie firmy dostępna jest tylko opcja płatności gotówką.

5. Przy odbiorze przesyłki niezależnie od wybranej formy odbioru klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia jej zawartości i ewentualnego zwrotu.

6. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Cennik dostaw

Spedycja K-Ex:

  • Paczka do 30kg przedpłata – wysyłka gratis!
  • Paczka do 30kg za pobraniem – koszt wysyłki 25zł, każda kolejna paczka 25zł.

Spedycja JAS-FBG:

  • Paleta od 30kg przedpłata – wysyłka gratis!
  • Paleta od 30kg za pobraniem – koszt wysyłki 100zł

Zwrot towaru

1. Klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności(...)", Dz.U. Nr 22, poz. 271 w ciągu 14 dni od daty jego wydania.

2. Zwracany towar powinien być w postaci nienaruszonej, zapakowany w oryginalne opakowanie, nie posiadającego oznak użytkowania wraz z załączonym dowodem zakupu.

3. Zwrot towaru do Sklepu internetowego odbywa się na koszt Klienta.

4. Zwrot równowartości ceny zamówionego towaru oraz ewentualnych kosztów wysyłki do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki spełniającej warunki opisane w punkcie 2.

5. Sklep internetowy nie odbiera paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek za pobraniem.

Reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamację, w przypadkach wskazanych w gwarancji lub obowiązujących przepisach prawnych.

2. Reklamację należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@firmasam.pl
3. SAM Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. SAM Sp. z o.o. pokrywa koszt przesyłki reklamowego towaru do wysokości stawek pobieranych przez firmę kurierską JAS-FBG.

5. SAM Sp. z o.o. odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.

Dane osobowe

1. SAM Sp. z o.o. oświadcza, że wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

2. Dane osobowe Klienta zebrane zostały w celu umożliwiania korzystania ze sklepu internetowego.

3. SAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych we własnych działaniach marketingowych.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SAM Sp. z o.o., który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SAM Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę SAM Sp. z o.o.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. SAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.