Prestashop Modules

Sznury, szyby i akcesoria kominkowe

Szyba kominkowa cięta na wymiar. Najtaniej na rynku!

Cena: 990,00 zł

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Opis produktu

Szyba kominkowa cięta na wymiar. Odporna na temperatury rzędu 800°C.

Cena za 1 m2 

W celu zrealizowania zamówieniaprosimy o wysłanie maila na adres: info@firmasam.pl z podanymi wymiarami szyby - dokonamy kalkulacji oferty.

Informacje ogólne

Szyba kominkowa to spiek ceramiczny zachowujący wizualne właściwości szkła, posiada wysoką odporność temperaturową. Szkło ceramiczne ma zastosowanie w kominkach i piecach. 

Szybę w kominku można wymienić samodzielnie. Nie jest to skomplikowane, nie wymaga użycia żadnych specjalnych narzędzi.

Oferowane szyby kominkowe mają odporność temperaturową rzędu 800 stopni Celsjusza, nie są jednak odporne na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia. Każda szyba w kominku jest od wewnątrz przykręcona do drzwiczek kilkoma śrubami na podkładkach.

Przy wymianie szyby należy zachować ostrożność, nigdy nie dokręcać śrub na ścisk, gdyż pod wpływem naprężeń może ona pęknąć!

Odporność na różnice temperatur (TUF)

Odporność na różnicę temperatur (TUF) określa zdolność szyby do wytrzymania różnicy temperatur pomiędzy gorącym środkiem szyby (strona rozgrzana) a zimnym brzegiem szyby (temperatura pokojowa).

Wartość TUF oblicza się metodą standardową. Jako wartość TUF podaje się różnicę (w K) pomiędzy maksymalną temperaturą gorącej powierzchni szyby mierzoną na jej środku a temperaturą zimnego brzegu szyby (pokojową), przy przekroczeniu której należy się liczyć z pęknięciem wywołanym naprężeniami termicznymi.

Orientacyjne wartości TUF dla zastosowań, w których pęknięcie szyby nie jest niebezpieczne (powierzchnie w stanie typowym dla warunków przeciętnej eksploatacji):

  • Przy krótkotrwałych obciążeniach (< 100h): TUF = 700K
  • Przy długotrwałych obciążeniach (≥100h): TUF = 650K

Odporność na nagłe zmiany temperatur (ASF): Odporność na nagłe zmiany temperatur ASF ceramiki szklanej określa zdolność szyby do wytrzymania szoku termicznego, wywołanego przez polanie gorącej szyby zimną wodą.

W związku z prawie zerowa termiczną rozciągalnością liniową szok termiczny wywołany przez polanie zimną wodą powoduje zaledwie niewielkie naprężenia. Dlatego tez odporność ceramiki szklanej na nagłe zmiany temperatur jest ograniczona wyłącznie najwyższą temperaturą jej zastosowania.

Najwyższa temperatura użytkowania:

  • przy krótkotrwałych obciążeniach (łącznie <100h): Tmax=750 ºC
  • przy długotrwałych obciążeniach (łącznie ≥ 100h - 10.000h): Tmax=680 ºC

Podane najwyższe temperatury użytkowania obowiązują tylko przy równoczesnym przestrzeganiu wymienionych wcześniej wartości TUF.

Wytrzymałość udarowa i dynamiczna szyb ceramicznych zależy od sposobu zamontowania, rozmiarów i grubości szyby, rodzaju obciążenia udarowego wielu innych czynników.

Czyszczenie i konserwacja

Ponieważ zmiany powierzchni mogą być wynikiem sposobu czyszczenia, należy stosować środki czyszczące przeznaczone dla szkła kominkowego i postępować zgodnie z instrukcją czyszczenie oraz pielęgnacji szyb do piecyków ze szkła ceramicznego . W żadnym przypadku nie wolno używać środków do szorowania, ani innych preparatów żrących.